Bērni aizlido kā gājputni

Aizlidojuši visi gājputni. Varbūt tāpēc pagājušajā svētdienā mežs bija tik kluss. Pārņēma savāda sajūta, nedzirdot ne putnu balsis, ne koku šalkoņu, bet sajūtot, kā visu ietin mēms klusums. Taču zinu, ka mežs ir pilns dzīvības un skaņu....

Kopā ar ģimenēm tur tagad dzīvo un skolās mācās daudzi bērni, kuru trūkumu jūt ne tikai mūsu lauku, bet arī pilsētu skolas. Satraukumu radījusi informācija, ka jau pagājušajā mācību gadā skolas neapmeklēja 11 327 skolēni. Pašvaldības norādījušas, ka vairāk nekā puse ir izbraukusi no valsts, bet citi acīmredzot prom devušies neinformējot.

Augustā sasniegts absolūts iedzīvotāju emigrācijas rekords – aizbraukuši 2300 valsts iedzīvotāji, no gada sākuma - gandrīz 14 000 cilvēku, bet pavisam desmitreiz vairāk! No pieredzes zinu – ja aizbrauc ģimene, tad tā tik drīz neatgriezīsies. Tiek atzīts, ka bērniem jāpabeidz ne tikai mācību gads, bet arī skola. Turklāt viņiem tur mācīties patīk labāk nekā Latvijā, jo skolā netiek tik ļoti noslogoti. Tas nozīmē, ka svarīgi ir ieklausīties Roberta Ķīļa ieteikumos – pagarināt mācību gadu, samazinot stundu slodzi dienā, kā arī jādomā par mācību metožu maiņu. Ir jārīkojas, lai pēc 100 gadiem latvieši savā valstī nekļūtu par minoritāti.

Blogi