Galējais punkts

Lai cik spiedīgi ar katru dienu nekļūtu finansiālie apstākļi, ir jomas, kurās cilvēki spējuši turpināt iesāktos darbus, akcentu liekot nevis uz sūdzēšanos par nepietiekamo līdzekļu daudzumu, bet gan pašu idejām un rastajām alternatīvām....

Joprojām tiek piedāvāti dažādi kultūras pasākumi, sākot ar pašmāju kolektīvu uzstāšanos un beidzot ar projektu ietvaros radītiem pasākumiem. Joprojām bērniem un jauniešiem bijusi iespēja piedalīties interesantās aktivitātēs, kas rīkotas ar mērķi ne tikai saistoši pavadīt brīvo laiku, bet vienlaikus arī izglītoties un iemācīties kaut ko jaunu. Joprojām ir cilvēki, kuri dzied, dejo, sporto, tādējādi apliecinot, ka tās ir lietas, kas tik cieši saaugušas ar viņu ikdienu, ka nekāda krīze nepiespiedīs viņus no tām atteikties.

 

 

Rezultātā šie cilvēki, manuprāt, ir visspilgtāk apliecinājuši, ka spēj pastāvēt pat visspiedīgākajos apstākļos, turklāt atšķirībā no tiem, kas vēl tikai filozofē, ka kaut kad tālākajā nākotnē būs jāiemācās radīt kaut kas no nekā, viņi praktiskā veidā ar saviem darbiem parādījuši, ka to ir iespējams izdarīt. Līdz ar to, šķiet mazliet neiedomājami, ka tieši šo darbības jomu tālākā nākotne ir visvairāk apdraudēta. Ņemot vērā, ka arī iepriekš tās netika lutinātas ar pārmērīgi dāsniem līdzekļiem, ir sajūta, ka, ja pienāks situācija, kad finansējums neatradīsies šīm jomām, tas būs galējais punkts, pēc kura patiešām vairs nekā nebūs.

Blogi