Latiņš – uz nedēļu!

Alūksnes novada domē notiek karstas politiskās diskusijas par šāgada budžetu. Lai gan ieņēmumi un izdevumi ir sabalansēti, deputāti meklē iespējas, uz kā rēķina vēl taupīt, lai neiedotu kādam vairāk, jo pēc tam atpakaļ dabūt nevarēšot....

Lai gan ieņēmumi un izdevumi ir sabalansēti, deputāti meklē iespējas, uz kā rēķina vēl taupīt, lai neiedotu kādam vairāk, jo pēc tam atpakaļ dabūt nevarēšot. Pašlaik ir atvērtas lielās šķēres – katram nost pa gabaliņam, nosakot vienādus kritērijus un visus padarot līdzīgus. Vislielākās reformas gaidāmas izglītības jomā – skolu apvienošana, finansējuma sadales principu maiņa, skolēnu pārvadājumu un internātu darbības pārskatīšana, izmaiņas gaida arī pirmsskolas izglītības iestādes. Sekojot valsts modelim “nauda seko skolēnam”, arī Alūksnes novadā grib rīkoties līdzīgi – lai pašvaldības nauda seko bērnam un telpu kvadratūrai. Tas būs līdzīgi, bet vai godīgi? Un darbinieki pakļaujas deputātu diktātam, lai arī reizēm tas ir absurds, jo baidās zaudēt darbu.
Diemžēl novada domē joprojām ļoti traucē atsevišķu deputātu vēlme izcelt partejiskās piederības – ne tikai savā starpā, bet arī saskatīt sev vēlamās partijas piederību apkārtējos. Šiem deputātiem slēpšanās aiz partijām ir kā pārmetumu lozungs, vērtējot visus pēc sevis. Nereti vērojama pat divkosība un precedenta gadījumu radīšana, sadalot līdzekļus un paredzot sev vēlamākajām nozarēm.

Piekrītu, ka ir jādzīvo taupīgi un jāveido finanšu rezerves, kā tik ļoti pietrūka valstij “treknajos gados”, tomēr ticēsim, ka ikdienas vajadzību apmierināšanai pašvaldības iestādēs nepienāks situācija, kad iedala vienu latiņu uz nedēļu – kā televīzijas reklāmā. Pašlaik novada budžetā tiek sadalīti miljoni – tā ir nauda un vara, bieži vien aizmirstot solījumus. Bet, ja uz krēsla būtu nolikts tikai viens latiņš, apšaubu, vai kāds to iekārotu, jo vara un nauda iet kopsolī.

Blogi