Mūžīgie pagaidu varianti

Pagājušā gada sākumā tapa Alūksnes novada pašvaldības vīzija – iecere visas ar jauniešiem saistītās iestādes izvietot vienuviet ezera malā. Tobrīd likās, ka tā ir viena no labākajām idejām, kas dzimusi pašreizējo deputātu galvās.Īstā...Īstā vieta, kur augt, attīstīties un pilnveidoties novada jaunajai paaudzei. Tiesa, nepagāja ne pusgads, kad plāni sāka mainīties. Pirmais no kompleksa izkrita Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs, kuram iecerētā vieta tika nomainīta ar citu ēku. Šī gada sākumā kļuva zināms, ka arī Alūksnes mūzikas skolai tur neatradīsies vieta. Nu ezera krastā atlikusi vairs tikai Alūksnes mākslas skola, attiecībā pret kuru plāni, visticamāk, nemainīsies. Tomēr kļūst mazliet skumji, ka no sākotnējās ieceres praktiski nekas vairs nav palicis pāri un, tāpat kā līdz šim, visas iestādes atradīsies katra savā pilsētas malā. Lai gan plānu maiņa notikusi galvenokārt finansiālu iemeslu dēļ, aizdomājos par to, kāda ar laiku izskatīsies pilsēta saturiskā ziņā. Meklējot risinājumu vienai problēmai pēc otras, tiek meklēti ekonomiski izdevīgākie varianti, kas ne vienmēr ir tie labākie. Šobrīd tās ir tikai dažas iestādes, ko plānots pārcelt no vienas vietas uz citu, bet – kurš teicis, ka tām nesekos vēl kāda? Arvien vairāk parādās risinājumi, kas pieņemti, domājot par finansiālo pusi. Rodas iespaids, ka katra problēma tiek skatīta atsevišķi, nevis domājot visas pilsētas vai pat novada kontekstā. Kaut arī pastāv iespēja, ka labākos laikos šobrīd pieņemtos risinājumus varēs mainīt vai pilnveidot, tam ir maza ticība. Diez vai tie vairs būs aktuāli, jo klāt būs nākušas citas problēmas. Ne velti ir teiciens, kas nekas nav tik pastāvīgs kā pagaidu variants. Par to arī ir visvairāk žēl.

Blogi