Neaizmirst izslēgt gaismu...

Šonedēļ Bauskas iedzīvotāji uzdrošinājās stāties pretī valsts politiķu absurdajiem lēmumiem un parādīja, ka viņi ir kategoriski pret iecerēm reorganizēt lokālās slimnīcas un pret netaisnīgajām reformām valstī kopumā.Var piekrist, ka...Var piekrist, ka veselības ministrei jau protesta dienā vajadzēja sabiedrībai skaidrot iemeslus, kādēļ valstī pieņemts šāds lēmums, nevis sūtīt specvienību no Rīgas. Tomēr – kuram gan gribas pašsaprotami absurdas lietas skaidrot, jo ir ļoti grūti atrast pareizos vārdus un pateikt pamatdomu – nav jau garantijas, ka nākotnē iedzīvotāju dzīvība netiks apdraudēta un ka visi laikus varēs saņemt medicīnisko palīdzību. Tas, ka Latvijā ir par daudz gultas vietu slimnīcās un stipri vairāk nekā Eiropā – šoreiz nebūs īstais attaisnojums. Lai nomierinātu satrauktos Bauskas iedzīvotājus, ministre esot atzinusi, ka “emocijas raksturo psihiski veselu cilvēku, tādēļ emocijas vajag izrādīt”. Šo izteikumu – tāpat kā daudzus citus, ko augstas amatpersonas pēdējā laikā ir izteikušas publiskajā telpā – var uztvert ļoti dažādi: gan kā apvainojumu, gan kā literāru “pērli”. Viens Latvijas iedzīvotājus nosauc par morāli pagrimušiem, otrs – par vēl psihiski veseliem. Rezumējot valsts vīru domu graudus, jāsecina, ka: protestēt jau iedzīvotāji var un drīkst, tikai tam nav nekādas jēgas, jo naudas valstij nav. Dīvaina demokrātijas izpratne un iedzīvotāju iesaistīšana, viedokļa uzklausīšana valstī svarīgu lēmumu pieņemšanā. Cerams, tā turpinot, drīz nepienāks laiks, kad priekšpēdējais latvietis pēdējam latvietim novēlēs neaizmirst izslēgt gaismu... lidostā.

Blogi