Par daudz neatbildētu jautājumu

Šausminošais notikums Virešos pagājušās nedēļas nogalē liek uz brīdi sastingt un neatbildēts paliek jautājums, kāpēc jaunieši tā rīkojās? Atzītie un ārēji redzamie iemesli ir alkohola lietošana un kāre pēc naudas. Šausmina tas, kur rodas...

Atzītie un ārēji redzamie iemesli ir alkohola lietošana un kāre pēc naudas. Šausmina tas, kur rodas nežēlība pēc naudas nedabūšanas celties rokai, lai nodarītu pāri otram cilvēkam – lai sistu, dedzinātu, smacētu, ieslēgtu skapī, nelaistu ārā pa durvīm, bet grūstu atpakaļ degošā mājā. Vai tās ir iekšējas bailes par to, lai neatklāj nodarījumu, lai nav neviena, kas par to pastāsta pārējiem, vai arī tā ir alkohola izraisīta bravūrība un dullums?

Kur ir pieļauta kļūda, ka šie jaunieši ir tādi izauguši? Kāpēc viņiem nav iemācīts, ka naudu jānopelna, strādājot godīgu darbu, nevis atņemot otram? Domāju, ka lielākajai daļai latviešu tomēr nav sveša latviešu tautasdziesmā teiktā dzīves pamācība „...Ne sunīša kājām spert, Ne guntiņas pagalītes”. Latviešu tautasdziesmas mums atgādina un māca vispārpieņemtās normas, noteikumus, tomēr – visi cilvēki nekad nebūs vienādi. Tas arī nav vajadzīgs, jo tad dzīve nebūtu interesanta, tomēr līdzību vajadzētu vismaz cilvēcisko normu ievērošanā. Neviens cilvēkam nav devis tiesības otram sist, zagt, nogalināt – šādas tiesības cilvēks ir pasludinājis sev pats.

Kurš ir spējīgs atbildēt uz šiem visiem jautājumiem? Daļu noskaidros policija, daļu izstāstīs paši jaunieši. Ligzda, kur mēs katrs piedzimstam un uzaugam, ir mūsu ģimene. Ir jābūt iekšēji ļoti stipram, lai rīkotos citādāk, nekā pieņemts ligzdā (ja tur notiekošais nav pieņemams vai kaut kā ir pietrūcis). Var sekot arī ligzdā novērotajam dzīves plūdumam. Var darīt arī pa savam. Kā rīkoties, izlemj katrs pats, tikai no tā nedrīkstētu ciest līdzcilvēki.

Blogi