Politiskā drosme

Alūksnes Ziņu interneta portālā „aluksniesiem.lv”, šķiet, katram ir ko teikt par jauno, pagājušajā nedēļā domes sēdē apstiprināto Alūksnes pilsētas sākumskolas direktori Uvu Grencioni. Liela daļa ir sašutusi, kur tik jaunu cilvēku var...

Liela daļa ir sašutusi, kur tik jaunu cilvēku var apstiprināt šādā amatā, otra daļa uzslavē par drosmi uzņemties šos pienākumus un vēl izdošanos. Tiesa, joprojām novada dome sabiedrībai nav atklāti izstāstījusi, kādi bija patiesie iemesli līdzšinējā direktora Daiņa Svarupa atlaišanai no amata, jo minētie iemesli par paša vēlēšanos doties atpūtā, turklāt mācību gada vidū, neiztur kritiku. Deputātiem arī pietrūka politiskās drosmes, lai pēc otrreizējas konkursa izsludināšanas janvāra domes sēdē balsotu atklāti par kandidātiem. Pirmajā reizē, balsojot par diviem kandidātiem, balsojums bija atklāts, tagad par vienu – aizklāts, lai tauta neredzētu, kā ir pārdalījušās balsis un mēneša laikā mainījusies deputātu nostāja. Tāpēc es atbalstītu, ja arī novadu domēs ieviestu tādu pat praksi kā Saeimā, kad par amatpersonām, kas ieņems nozīmīgus amatus (Alūksnes pilsētas sākumskola ir viena no lielākajām Alūksnes novada skolām), deputātiem ir obligāti jābalso atklāti. Tas uzliek lielāku atbildību vēlētāju priekšā, ko ne visi ir gatavi uzņemties. Šī novada dome ieies vēsturē ar to, ka ļoti daudzās pašvaldības struktūrās pēc novada domes iniciatīvas būs nomainīti vadītāji – sākot ar visiem pagastiem, pašvaldības aģentūru „Spodra”, reorganizēta vakarskola un vidusskola, vēlējās arī Alūksnes mūzikas skolā, bet neizdevās, tagad arī Alūksnes pilsētas sākumskolā (piedodiet, ja kādu aizmirsu).

Blogi