Tautai nav vienalga

Nebeidz rimties diskusijas par Alūksnes novada pašvaldības ieceri nodot muzejam apsaimniekot, saglabāt un attīstīt pili un parku. Tautai par šo jautājumu ir viedoklis, diemžēl tas ir pretējs priekšstāvju iecerei. Tauta iebilst un norāda,...

Kāds tad ir muzeja pamatuzdevums? Likumā teikts, ka muzejs ir izglītojoša un pētniecības institūcija, kuras uzdevums ir atbilstoši muzeja darbības specifikai vākt, saglabāt un popularizēt sabiedrībā dabas, materiālās un nemateriālās kultūras vērtības. Jā, parks un pils ir kultūrvēsturisks objekts, taču vai tādēļ muzejam jāpļauj zāle vai jākrāso sienas? Turklāt tādu darbu veikšanai vajag pavisam citas zināšanas. Tas ir tāpat, kā man tagad pēkšņi likt špaktelēt sienas. Var jau uzdot darīt, var gribēt darīt, bet, ja nav atbilstošu zināšanu no manis kā špaktelētājas, tāpat nekas labs nesanāks. Protams, visu var iemācīties, un tas arī ir šobrīd vienīgais, kas dod cerību. Nevar noliegt iespēju, ka zināšanas tiks apgūtas un pils un parks tiks apsaimniekots gods kam gods. Tad mūsu visu runāšana būs bijusi veltīga un pašiem būs jākaunas par saviem izteikumiem. Iespēju par izdošanos nevajag iznīcināt saknē, pirms nav dota iespēja pamēģināt.

Blogi