Ticiet un piepildīsies!

Klāt gadu mija – brīdis kad debesīs atmirdzēs tūkstoš krāsu salūts, kad dzirkstīs šampanietis un kad jau apnikušais kalendārs tiks nomainīts pret citu. Man gadu mija ir laiks, kad domāt, pārdomāt un izdomāt. Šoreiz man nemaz negribas...

Šoreiz man nemaz negribas atskatīties uz pagājušo gadu, bet gan daudz vairāk gribas cerīgi skatīties uz jauno gadu. Nav jau tā, ka atskatīties negribas tādēļ, ka gads bijis nepanesami slikts.

Nebūt nē, tas bija patiesi jauks, ar priekiem, ar bēdām, ar izaugsmes brīžiem, ar patiesas laimes un prieka sajūtu. Tāpat arī nav ko nožēlot, pat negribas neko aizmirst, lai arī cik slikti būtu bijis – lai arī kāda, tomēr tā bija vērtīga mācībstunda. Arī viss sliktais ir bijis, lai darītu mani stiprāku, lai liktu man padomāt vairāk un izprast galvenās vērības. Bet tas viss bija... Tagad daudz vairāk gribas padomāt par nākotni – par to, kas varētu būt. Es daudz mazāk apsolos, ko darīt vai nedarīt, bet daudz vairāk ļaujos sapņot. Es ticu, ka ir jāsapņo, tad arī sapņi piepildīsies. Ja nesapņosim, nemaz tā īsti nezināsim, ko gribam. Vēl pirms gadu mijas katram vēlu padomāt par to, ko gribas. Jāļaujas pasapņošanai tieši tagad, lai ir skaidrs, ko vēlēties gadu mijā, salūta ugunīm šķīstot. Es ne vien ticu, bet esmu pārliecinājusies, ka vēlēšanās, kas izteikta gadu mijā, piepildās. Vēlu katram spēju ne vien ticēt brīnumiem, bet arī piedzīvot to brīnišķīgo sajūtu, kad kārotais un izsapņotais brīnums top īsts! No sirds ticiet un viss piepildīsies!

Blogi