Tik daudz iespēju īstenot jauniešu idejas

Viens no biežāk sastopamajiem jautājumiem, runājot par finanšu piesaisti idejām jauniešu sektorā, ir „Kur dabūt naudu?” Kuram seko precizējošs jautājums - „Kam tieši ir nepieciešamība piesaistīt finansējumu?”, tad atbildes vietā bieži...

Mūsdienās dažādu ideju īstenošanai ir pieejams ļoti plašs finansējums / atbalsts – gan tematiski, gan laika ziņā, gan vadoties pēc mērķa grupām. 27.novembrī tika izsludināts Norvēģijas un Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta „NVO fonds” atklātais projektu iesniegumu konkurss, ko Latvijā administrē Sabiedrības integrācijas fonds (www.sif.lv). Pastāvīgi tiek attīstītas dažādu vietējo filantropu atbalstītas programmas, kuru administrēšana ir nodota Kopienu iniciatīvu fondam (www.iniciativa.lv).  Ar dažādiem pieteikšanās termiņiem gada griezumā ir pieejams plašs Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas „Jaunatne darbībā” finansējums, ko Latvijā administrē valsts aģentūra Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (www.jaunatne.gov.lv) un Ziemeļvalstu Ministru padomes grantu programmas izglītības, kultūras un vides jomā (www.norden.lv), par kurām vairāk ikvienam interesantam var pastāstīt Ziemeļvalstu Ministru Padomes Informācijas birojs Rīgā. Protams, dažādi vietējie atbalstītāji noteikti ir tie, pie kuriem vērts griezties, ja ir patiešām interesantas projektu idejas.

Finansējuma un atbalsta piesaistes sākumā ir idejas. Tās jārada un pie tām ir jāstrādā. Vēl būtiskāk ir ticēt savai idejai un nemitīgi mācīties to pārdot. Var apmeklēt apmācības, ko organizē gan jauniešu organizācijas, gan valsts institūcijas (piem., www.jaunatne.gov.lv). Var izmantot internetā pieejamos atbalsta resursus, piem., Jauniešu organizācijas RED (Radošu Efektu Darbnīca) izdoto „Projekta pavārgrāmatu” (http://www.redngo.lv/fbti), „Ceļvedis Jūrmalas iedzīvotājiem un uzņēmējiem projektu vadībā” (http://ejuz.lv/celvedis), dažādu finansētāju izdotos metodiskos noteikumus un ieteikumus projektu pieteikumu sagatavošanā. Var apmeklēt tematiskus pasākumus, kur smelties idejas un iedvesmu, piem., Citādu konferenci „Jaunatnes darba realitāte un perspektīva Latvijā”, 1.decembrī (www.draugiem.lv/jlk).

Iespēju mācīties ir daudz un galvenais ir vienkārši to darīt! To arī pierāda projekta „Jauniešu interešu aizstāvība Latvijas reģionos”, ko ar Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu 2012.gadā īstenoja biedrība „Jaunatnes līderu koalīcija” un dalībnieki no visas Latvijas.

Jauniešiem ir brīnišķīgas idejas, ko īstenot pašu un plašākas sabiedrības labā. Jauniešiem ir entuziasms un darba spars. Vienkārši ir jāķeras klāt ideju radīšanai un finanšu piesaistei, tad rezultāts neizpaliks. Lai izdodas!

 

Projektu vadītāja, Inese Šubēvica

 _______________________________________________________________________________________________________

Šī publikācija ir sagatavota projekta „Interešu aizstāvība jaunatnes politikas jomā Latvijas reģionos” (Līgums Nr. 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/031/53) ietvaros. 92,07 % no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu. Par šīs publikācijas saturu atbild Biedrība „Jaunatnes līderu koalīcija” un tā neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli

Blogi