3. Alsviķu Pagasta svētki „Tradīcijas un godi laiku lokos" 1

No 1.līdz 3.jūlijam - III Alsviķu Pagasta svētki „Tradīcijas un godi laiku lokos":

1.jūlijā

* 17.00 - svētku atklāšana pie pagastnama, izstādes materiālu aplūkošana, pagasta
amatiermākslas kolektīvu koncerti:

* 18.00 - Strautiņos, 19.30 - Nēķenā.

2.jūlijā

* 18.00 Karvā - pasākums „Atceramies, godinām un tālāk ejam..", veltīts Ā. Liepaskalna piemiņai un 100 gadu jubilejai.

3.jūlijā

* no 12.00 līdz 16.00 Alsviķu sporta laukumā un kultūra nama apkārtnē - dažādas
tradicionālās aktivitātes visām paaudzēm: rotaļāšanās, sportošana, tirgošanās, ceļošana;

* 19.00 - svinīgs gājiens no kultūras nama uz vasaras brīvdabas estrādi, pagasta amatiermākslas kolektīvu koncertuzvedums „Ļaujies gaismai!"; vasaras brīvdabas estrādes svinīga atklāšana;

* 20.30 - E. Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestra un defilēšanas programmas koncerts;

22.00 - zaļumballe līdz rīta gaismai kopā ar grupu „Kantoris 04", DJ Juri un Salvi.

Komentāri 1

Citas ziņas