5. Zeltiņu pagasta svētki „Pa stariņam saulaina prieka” 1

5. Zeltiņu pagasta svētki „Pa stariņam saulaina prieka":

10. augustā 19.00 Zeltiņu tautas namā pagasta pašdarbnieku koncerts: bērnu un jauniešu teātra studijas sniegumā A. Dzīles luga „Princese un cūkgans" un M. Putniņa luga „Sārtais ziediņš", dejo jauniešu deju kolektīvs „Aurum", dzied Sigita Šaicāne un Amanda Bašmakova. Ieeja: brīva.

11. augustā 10.00 Zeltiņu sporta un atpūtas parkā Sporta svētki. Individuālās un komandu sporta aktivitātes bērniem un ģimenēm. Komandu reģistrēšanās no 9.00 līdz 9.45.

11. augustā no 11.00 līdz 13.00 Zeltiņu tautas namā Amatnieku un mājražotāju tirdziņš. Aicinām piedalīties ar ēdamām, dzeramām lietām, rotām, pinumiem, rokdarbiem un visu citu, ko esat paši mājās izaudzējuši vai savām rokām radījuši. Sīkāka informācija pa mobilo tālruni 29492284, pieteikšanās līdz 3. augustam.

11. augustā no 11.00 līdz 16.00 Zeltiņu muzejā aicinām apskatīt: pastāvīgās ekspozīcijas - „Nesenā pagātne", „Novadnieku istaba", „Mana skola Zeltiņos", izstādes „Šādi raksti, tādi raksti - visi manā pūriņā", „Kā taurenim lidot nozīmē - dzīvot", foto ceļojums „ Zeltiņi - 2011", „Manas zilās bantes", „Brīži iz zeltiniešu dzīves".

11. augustā 19.00 Zeltiņu sporta un atpūtas parkā Zeltiņu muzeja 5 gadu jubilejas pasākumā koncertprogrammu ar dziesmām, dejām un jokiem „Apsveicam" sniedz Pededzes pašdarbības kolektīvi.

11. augustā 22.00 Zeltiņu estrādē balle, spēlē grupa „Galaktika". Ieeja: Ls 2.

12. augustā 13.00 Zeltiņu kapsētā dievkalpojums.

12. augustā 15.00 pie Zeltiņu ev. lut. baznīcas grupas „Apvedceļš" koncerts. Koncerts notiks brīvā dabā, tāpēc par ērtu sēdēšanu jāpadomā pašiem. Ieeja: par ziedojumiem, kas tiks izmantoti Zeltiņu ev. lut. baznīcas jaunu logu izgatavošanai.

Zeltiņu muzejā: pastāvīgās ekspozīcijas „Nesenā pagātne", „Novadnieku istaba", „Mana skola Zeltiņos", izstādes „Šādi raksti, tādi raksti - visi manā pūriņā", „Kā taurenim lidot - nozīmē dzīvot", „Zeltiņi - 2011", „Gadsimtu vējos šūpojoties", ekskursijas uz bijušo PSRS kodolraķešu bāzi.

 

Komentāri 1

NJA

Koncerts baznīcā bija fantastiski jauks . Paldies tiem, kuri uzaicināja šīs lieliskas meitenes!

pirms 6 gadiem, 2014.08.11 18:28

Citas ziņas