8778: Pārdomas par iedzīvotāju veselības aprūpi Latvijā

Jau kuro gadu regulāri mēdijos tiek diskutēts vai izteikts viedoklis par iedzīvotāju zemo veselības līmeni. Nav naudas, iedzīvotāji neiet pie ārstiem, bērni paliek resni, iedzīvotāji nerūpējas par savu veselību, ārsti izbrauc no Latvijas.

Atzīšos, eju pie ārstiem ļoti reti, tad, kad man patiešām kaut kas sāp vai jūtos slikti un tas ir reizi 2-3 gados vai vēl retāk. Kapēc tik reti? Vispirms jau tapēc, ka man nepatīk iet pie ārstiem, nepatīk attieksme, ko saņemu valsts poliklīnikās (varbūt man nav paveicies, bet man radies ne visai pozitīvs iespaids par šīm iestādēm) un trešais svarīgākais iemesls – es neredzu jēgu regulāriem ģimenes  ārsta apmeklējumiem.

Nupat bija tā retā reize, kad aizgāju pie sava ģimenes ārsta, trenējoties Nordea Maratonam,  biju apsaldējusi sprandu.
Vispirms vēl gribu pastāstīt par saviem novērojumiem poliklīnikā. Saprotu, ka valsts poliklīnikām ir dikti ierobežoti līdzekļi, bet nu tik daudz kā tualeti jau nu var savest kārtībā. Poliklīnikas pirmajā stavā tualete vispār ir aiz atslēgas, tā jāprasa sargam. Parējos stāvos, vispirms tualete ir jāatrod (nekādu norāžu!). Viena ir slēgta (bez nekādiem paskaidrojumiem, ka nestrādā vai paredzēta tikai darbiniekiem). Kad esmu sameklējusi otru, tā izrādās vispār nav aizslēdzama. Ja jau poliklīnikai trūkst naudas tualešu sakārtošanai, nu ieviesiet maksas tualetes. Ir taču iespējas ierīkot ar naudiņām atveramas durvis.

Kad esmu sagaidījusi savu rezervēto laiku pie ģimenes ārsta, izstāstu savu sāpi, neko jaunu no ģimenes ārsta neuzzinu, jo saņemu informāciju, ka vajag pasmērēt Olfen (ko jau pati darīju) un .. viss!!! Nekādi jautājumi, kad pedējo reizi biju pie ārsta, kad pēdējo reizi esmu taisījusi asins un citas analīzes, kādas potes esmu potējusi ,  vai nav citu sūdzību.. Neviena paša jautājuma!

Tad nu radās jautājums man, kādas ir ģimenes ārsta funkcijas?
Atveru Veselības Ministrijas mājaslapu, lai precizētu ģimenes ārsta funkcijas:

Ģimenes ārsts ir speciālists, kas nodrošina primāro veselības aprūpi - tas ir pirmais saskarsmes posms starp pacientu un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju, kurā risina iedzīvotāju veselības problēmas, lietojot vienkāršas un izmaksu ziņā efektīvas medicīnas tehnoloģijas.

Šodien veselības aprūpes pamatu veido primārā aprūpe, ko nodrošina ģimenes ārsti. Profilakse, savlaicīga slimību diagnostika, efektīva un pareizi izvēlēta tālākā ārstēšana – to visu mēs uzticam veikt ģimenes ārstam kopīgi ar māsu vai ārsta palīgu. Ja veiksmīgi izveidojusies pacienta un ārsta sadarbība jau šajā posmā, mēs varam sagaidīt daudz labākus rezultātus pacientu veselības aprūpē.

Atduros pie vārdiem ‘’PROFILAKSE, SAVLAICĪGA SLIMĪBU DIAGNOSTIKA’’
Kur manā gadījumā bija profilakse? Un kā ar savlaicīgo slimību diagnostiku?
Nez’ kapēc mēs automašīnas vērtējam augstāk, nekā iedzīvotājus? Tehniskā apskate reizi gadā automašīnām ir obligāta. Ceļu policija cītīgi pārbauda katru mašīnu, vai tai ir izieta tehniskā apskate, vai ir drošā lietošanas kartībā. Izejot tehnisko apskati, tiek sīki atzīmets sarakstā, kas ir japārbauda, kas ir pārbaudīts, kas strādā, kas nē, kas jāsalabo steidzami, ko vajadzētu nomainīt.

Kapēc iedzīvotājs tiek vērtēts zemāk par transporta līdzekli? Vai ģimenes ārstam nevajadzētu būt kā tādam ‘’tehniskās apskates’’ darbiniekam? Sekot līdzi saviem pacientiem, kad viņš pēdējo reizi bijis pie ārstiem, pēc noteiktas tabulas, parbaudīt, vai pacients ir veicis visas vajadzīgās profilaktiskās pārbaudes,  vai viņam ir veiktas svarīgākās asins un citas analīzes..

Es pati nevaru zināt, ko man vajadzētu regulāri reizi gadā parbaudīt, kādas analīzes uztaisīt.
Lasu tālāk Veselības Ministrijas mājaslapā:

Reizi gadā pacients var vērsties pie sava ģimenes ārsta uz profilaktisko apskati, izņemot gadījumu, ja ģimenes ārsts pacientu ir izmeklējis slimības laikā. Profilaktiskā apskate pie ģimenes ārsta ir bez maksas.

Vai Ģimenes ārstam nebūtu jāuzliek par pienākumu veikt reizi gadā profilaktisko apskati visiem saviem pacientiem? Ja es nebūtu ieskatījusies VM mājaslapā, es šo punktu nemaz nezinātu.

Manuprāt, nosakot, profilaktisko apskati reizi gadā kā obligātu ģimenes ārstu pienākumu  pret katru savu pacientu, šādi valsts tikai pozitīvi ietekmētu kopējo iedzīvotāju veselības stāvokli.

Lasu tālāk Veselības Ministrijas mājaslapā:

Ģimenes ārstu mēneša ieņēmumus par pacientu aprūpi šobrīd veidojas no dažādiem maksājumiem un atkarībā no reģistrēto pacientu skaita, tādēļ katras ģimenes ārsta prakses ienākumi var būt ļoti atšķirīgi. Ģimenes ārstam ir arī paredzēti līdzekļi pacientu nosūtījumiem pie speciālistiem pacientiem ar noteiktām diagnozēm (vairāk skatīt Veselības norēķinu centra mājas lapā: http://www.vnc.gov.lv/> Normatīvie akti). Pārējos diagnožu gadījumos izmeklējumu apmaksa nav saistīta ar ģimenes ārstu līdzekļiem, kas paredzēti nosūtījumu izrakstīšanai.

Tātad, valsts katru mēnesi maksā ģimenes ārstam par pie viņa reģistrēto pacientu aprūpi. Diemžēl, izlasot Normatīvos aktus, man neizdevās saprast, cik tad mans ģimenes ārsts saņem no valsts par manu aprūpi. Un, kas notiek ar to ‘’manu naudiņu’’ gadījumā, ja es gada laikā tā arī nepierodos pie sava ģimenes ārsta.

8778