Alsviķos sezonas noslēguma pasākums

28. augustā Alsviķu brīvdabas estrādē vasaras brīvdabas estrādes sezonas noslēguma pasākums. 20.00 Jaunannas dramatiskā kolektīva un deju kopas uzvedums „Īsa pamācība mīlēšanā”,  22.00 atpūtas vakars – balle. Spēlē grupa „Rolise”.

Citas ziņas