Alsviķu egles iedegšana

17.decembrī 16.30 pie Alsviķu pagasta pārvaldes ēkas pagasta egles svinīga iedegšana.

Citas ziņas