Alsviķu pagasta svētki „Tradīcijas un godi laiku lokos" 2

No 1 . līdz 3. jūlijam - 3.Alsviķu pagasta svētki „Tradīcijas un godi laiku lokos":

• 1. jūlijā pulksten 17.00 - svētku atklāšana pie pagastnama;


izstādes materiālu aplūkošana;


pagasta amatiermākslas kolektīvu koncerti:


- pulksten 18.00 - Strautiņos,


- pulksten 19.30 - Nēķenā,


• 2. jūlijā pulksten 18.00 - Karvā pasākums „Atceramies, godinām un tālāk ejam..",
veltīts Ā. Liepaskalna piemiņai un 100 gadu jubilejai;


• 3. jūlijā no pl. 12.00 līdz pl. 16.00 Alsviķos uz sporta laukuma un k/n apkārtnē
dažādas tradicionālās aktivitātes visām paaudzēm: rotaļāšanās, sportošana,
tirgošanās, ceļošana;


- pulksten 19.00 - svinīgs gājiens no k/n uz vasaras brīvdabas estrādi;


- pagasta amatiermākslas kolektīvu koncertuzvedums „Ļaujies gaismai!";


- vasaras brīvdabas estrādes svinīga atklāšana;


- pulksten 20.30 - E. Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestra un defilē programmas koncerts;

- pulksten 22.00 - zaļumballe līdz rīta gaismai ar grupu „Kantoris-04", DJ Juri un Salvi.

Komentāri 2

Citas ziņas