Alsviķu, Zeltiņu, Ilzenes pagastu draudzības svētki „Mūs vieno Melnupe”

9. jūlijā  Alsviķu, Zeltiņu, Ilzenes pagastu draudzības svētku „Mūs vieno Melnupe”.  14.00 - atklāšana Ilzenē, kur kopā ar Ilzenes  sieviešu vokālo ansambli godinās Melnupi. Pēc tam ekskursija pa pagastu (sporta, kultūras, interešu izglītības un mūžizglītības centra„Dailes” apskate, došanās uz piemiņas vietu Ilzenē dzīvojušajiem līviem Mežslokās, kur mācīs runāt līvu (leivu) valodā un  varēs nogaršot līvu putru. No 16.30 līdz 18.30 ekskursija Zeltiņos „Ciemos pie Ļeņina”, muzeja, sporta un kultūras iestāžu apskate, pašdarbības kolektīvu koncerts. 19.00  - ciemošanās PII „Zemenīte” un Strautiņu pamatskolā, tikšanās ar Jāni Poli Spidzenieku pilskalnā. 21.00 – amatiermākslas kolektīvu sveiciens, 21.30 - zaļumballe, spēlēs ansamblis „Naktsputni” (Ilzene), retro grupa „Lauku suvenīrs” (Zeltiņi), kapela „Vecie runči” (Alsviķi).

Citas ziņas