Alūksnē - bibliotēkas draugu diena

27.aprīlī Alūksnes pilsētas bibliotēkā - bibliotēkas draugu diena. 10.00 - skolu un publisko bibliotēku sadarbības iespējas: saruna ar skolu bibliotēku darbiniekiem, 12.00 - literāri muzikāla pēcpusdiena „Uzsmaidīt dzīvei!” kopā ar dzejnieci Kornēliju Apškrūmu, 14.00 - „Brīnumi krāsu pasaulē”: radošā darbnīca bērniem kopā ar mākslinieci Dainu Rudzīti, 17.00 - Dinas Liepiņas gleznu un Bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām atbalsta centra „Saulstariņi” zīmējumu izstādes atklāšana. Visas dienas garumā - spēles, konkursi, viktorīnas, treniņš informācijas meklēšanā, iespēja uz brīdi kļūt par bibliotekāru, izstādes.

Citas ziņas