Alūksnē - Pededzes un Liepnas amatierkolektīvu koncerts, balle

20.maijā 19.00 Alūksnes pilsētas tautas namā - „Novads viesojas Alūksnes pilsētas Tautas namā” Pededzes un Liepnas pagastu amatierkolektīvu koncerts. 21.30 - balle kopā ar N. Jakušonoku, K. Tīmani un A. Zavacki. Starpbrīžos kabarē deju studija „Fandango”.

Citas ziņas