Alūksnē - Zeltiņu un Veclaicenes pašdarbnieku viesošanās

5.februārī 18.00 Alūksnes pilsētas tautas namā - pasākuma cikla „Novads viesojas Alūksnes pilsētas Tautas namā” ietvaros viesojas Zeltiņu un Veclaicenes pagastu amatiermākslas koletīvi. Programmā - Zeltiņu drāmas kolektīva “Kontakts” komēdija A.Čehovs “Jubileja”, Veclaicenes senioru, vīru un sieviešu vokālo ansambļu un Zeltiņu retro grupas "Lauku suvenīrs" koncerts. Programmu vada Dailis Bebris.

Citas ziņas