Alūksnes novada amatierteātru skate

30. un 31.martā Alūksnes pilsētas tautas namā - Alūksnes novada amatierteātru skate. 31.martā 10.00 kamerzālē - Ziemera pagasta amatierteātra „Kronis visam” izrāde „Pie zīlnieces”, 10.45 lielajā zālē - Veclaicenes amatierteātra izrāde „Turi uz acs”, 11.30 kamerzālē Zeltiņu drāmas kolektīva „Kontakts” izrāde „Laikmeta varoņi”, 13.10 lielajā zālē - Jaunannas dramatiskā kolektīva izrāde "Meitiņa", 15.00 kamerzālē - Alsviķu teātra studijas izrāde „Grūts uzdevums”, 16.30 lielajā zālē - Jaunalūksnes Bejas amatierteātra izrāde „Kā ziemeļmeitas brauca puisi lūkoties”, 18.00 kamerzālē Liepnas dramatiskā kolektīva „Troksnis” izrāde „Zelta ruksītis”, 18.50 lielajā zālē - Jaunlaicenes amatierteātra „Jumts” izrāde „Labie nodomi, jeb viena traka diena”, 19.45 kamerzālē - Annas pagasta amatierteātra izrāde „Lielinieks Švukste”, 20.45 kamerzālē  - skates noslēgums.

Citas ziņas