Alūksnes novada „Cālis – 2011”

8.maijā 12.00 Alsviķu kultūras namā - Alūksnes novada mazo vokālistu konkurss „Cālis – 2011”. Ap 14.30 disenīte bērniem. Spēlēs DJ GAGA Dance.

Citas ziņas