Alūksnes novada jauniešu forums

16.novembrī 9.30 MJIS “Pa GALMS”, Dārza ielā 8a, - Otrais Alūksnes novada jauniešu forums.

Dalībnieki strādās 4 grupās par šādām tēmām:
     1. Jauniešu radošums un uzņēmība. Radoša uzņēmējdarbība?
     2. Jauniešu līdzdalība un iniciatīva.
     3. Brīvprātīgais darbs. Kā ieguldīt savā nākotnē?
     4. Jauniešu aktivitāte pagastos.

Citas ziņas