Annā - atpūtas vakars

30.jūlijā 20.00 Annas kultūras namā - pasākums "Vasaras viducī". Muzikāli teatrāls sveiciens no Jaunannas kultūras nama vokālā ansambļa „Mūza” un bērnu teātra studijas, U.Sedlenieka Alūksnes Tautas teātra izrāde J. Anerauds „Karalistes gals”. 22.00 - balle. Spēlēs Gunārs un Zane.

Citas ziņas