Annā - sadancis, balle

10. martā 18.00 Annas kultūras namā - pavasara sadancis „Ak, šis dejotprieks!” (piedalās deju kolektīvi no Annas, Alūksnes, Jaunannas, Jaunalūksnes, Balviem, Gulbenes), 21.00 balle. Spēlēs Aigars Kaupužs

Citas ziņas