Annas un Jaunannas pensionāru pasākums

23.aprīlī 13.00  Annas kultūras namā - Annas pagasta pensionāru  pasākums „Ap vizbuļu laiku”  kopā ar Jaunannas pagasta pensionāriem.

Citas ziņas