Apē - eglīte bērniem

18.decembrī 16.30 Apes tautas namā - Pirmskolas vecuma bērnu eglīte „Glābsim Ziemassvētkus”.

Citas ziņas