Apē - koncerts un atpūtas vakars

18.novembrī 17.00 Apes tautas namā - Latvija Republikas proklamēšanas dienai veltīts koncerts „Svētī debesīs šo zemi”. Koncertā piedalīsies Apes tautas nama amatiermākslas kolektīvi: Apes novada jauktais koris, sieviešu vokālais ansamblis, senioru ansamblis „Dziesmas mūžs”, vidējās paaudzes tautisko deju kolektīvs „Metenis”, līnijdeju grupa „Īstās meitenes”. Solisti: Roberts Kaktiņš, Ilze Ērmane, Bruno Ābolkalns, Dana Drubiņa, Zane un Ulrika Teteres, Signe Ēvele, Jānis Ločs. Ģitāra: Kaspars Vaļinieks.

19.00 - 24.00 - Atpūtas vakars kopā ar DJ Ilmāru. Galdiņu rezervēt līdz 16. novembrim pa tel. 28356949.

Citas ziņas