Apē - labdarības koncerts

10.februārī 15.00 Apes tautas namā - labdarības koncerts „No Mīlestības sirds lai spēku smeļ”. Koncertā piedalās: Apes ev.lut. draudzes ansamblis, svētdienas skolas bērni un jaunieši, Ieva un Aivars Lapšāni no Cēsīm. Ziedojumi tiks izmantoti Apes ev.lut. baznīcas apkures ierīkošanai.

Citas ziņas