Apē līnijdeju pasākums

23.aprīlī 20.00 Apes tautas namā – līnijdeju grupas pasākums “Tautu draudzības vakars”.

Citas ziņas