Apē - teātra izrāde

31.martā 18.00 Apes tautas namā - Baltinavas amatierteātra „Pallādas” teātra izrāde „Ontans i Anne" ” 1.daļa „Ontans i vampiri” un 2.daļa „Kuozu goda jubileja”.

Citas ziņas