Apē - teātra izrāde

21.janvārī 16.00 Apes tautas namā - Zvārtavas pagasta dramatiskā kolektīva izpildījumā M.Zīles komēdija "Savedējs".

Citas ziņas