Apē - teātra izrāde

12.novembrī 19.00 Apes tautas namā - Baltinavas amatierteātra „Pallādas” teātra izrāde „Ontans i Anne" ” 4.daļa „Ontana traģēdija".

Citas ziņas