Apē - teātra izrāde

9.jūnijā 19.00 Apes tautas namā- Gaujienas amatierteātra izrāde „Runča fon Zābaka pavasaris”

Citas ziņas