Apē - uzņēmēju vakars

24.marts 18.00 Apes tautas namā - Apes novada uzņēmēju vakars.

Citas ziņas