Apes pilsētas svētki

No 24.- 26. augustam  Apē - Apes pilsētas svētki:

24.augusts, PIEKTDIENA
 

* 13:00 Lauku ielā 1 - BMX sacensības;

* 15:00 - 17:00 skvērā pie Apes pilsētas domes - VAS Latvijas Hipotēku bankas projekta „Dabas koncertzāle lieliem un maziem" noslēgums. Pasākums ģimenēm- „Ceļojums pa laimīgo zemi".

* 17:00-18:00 skvērā pie Apes pilsētas domes - Apes mūzikas skolas un Gaujienas mūzikas un mākslas skolas audzēkņu un viņu ģimeņu koncerts „Manas bērnības laimīgā zeme".

* 18:00-21:00 pa Avotu ielu - vakars jauniešiem,  Erudīcijas spēle „Mūsu Avotu iela un mēs„.

 

20:00 - 1:00 skvērā pie Apes pilsētas domes - vakars pilsētā -Romantiskā kafejnīca, vīns, mandeles.

Džeza mūzika Ronjas Burves un pavadošās grupas izpildījumā. Mēmais kino.

 

25. augustā, SESTDIENA

* 12:00 autoostas laukumā -


- „Mana pilsēta - avotu dzidrajās skaņās."

- Apes novada domes priekšsēdētājas Astrīdas Harju uzruna iedzīvotājiem pilsētas svētkos

- Apes amatiermākslas kolektīvu koncerts

* No plkst.10:00 Avotu ielā 2 - fotoizstāde „Apes avoti un citi ūdeņi".

* 13:00 Avotu ielā 5 - Alus turnīrs pie krodznieka Pētera.

* No plkst.13.00 Avotu ielā 9 - Apes avotu ūdens degustācija, rīkstnieku paraugdemonstrējumi.

* 13.30 Avotu ielā 6 - Dzejas pēcpusdiena, tikšanās ar Māru Svīri un Vladimiru Kaijaku.

* No plkst. 13.00 Avotu ielā 8  - Keramikas darbnīca kopā ar keramiķi Uģi Puzuli.

* 14.30 estrādes teritorijā - tikšanās ar floristu konkursa dalībniekiem, darbu vērtēšana, balvu ieguvēju paziņošana.

* 15.00 bērnudārza teritorijā -

- Pasaku un stāstu stunda

- Mazo apeniešu sveikšana

* 16.30 hokeja laukumā - ielu vingrotāju paraugdemonstrējumi.

* 18.00 Estrādē - Gulbenes tautas teātra izrāde R.Blaumanis „Trīnes grēki". Ieeja - Ls 1.00, skolēniem Ls 0.50.

* 20.00 radošo ideju centrā (tautas nama balkonā) - Alūksnes un Apes novada fonda Labdaru vakars.

* 22.00 - 4.00 estrādē - Pilsētas svētku naktsballe kopā ar grupu „Labvēlīgais Tips" un dj Cherry, ieeja - Ls 2.00.

Sīkāku informāciju skatīt mājaslapā www.apesnovads.lv

Citas ziņas