Bejā - Bejas dramatiskā kolektīva pirmizrāde

24.aprīlī 14.00 Bejas pamatskolas zālē - Bejas dramatiskā kolektīva pirmizrāde, Kristiāna Štrāle „Kā Ziemeļmeitas puisi brauca lūkoties”.

Citas ziņas