Bejā - filmas demonstrēšana

2. decembrī 12.00 Bejas novadpētniecības centrā - filma „Interešu klubiņa „Pīlādzis” Ziemassvētki 2008. gadā”.

Citas ziņas