Bejā - Seno amatu darbnīca

12. decembrī 15.00 Bejas novadpētniecības centrā - Seno amatu darbnīcā Ķista (telpu rotājums) darināšanas nodarbība.

Citas ziņas