Bejā - teātra sporta spēles

6.janvārī 16.30 Bejas pamatskolā - Bejas un Ilzenes pamatskolu teātra sporta spēles.

Citas ziņas