Bejā - tematisks pasākums, lāpu gājiens

11. novembrī 15.00 Bejas novadpētniecības centrā - tematisks pasākums „Novadniekam Lāčplēša Kara ordeņa kavalierim Eduardam Sīmanim Koklem – 120”, 16.00 lāpu gājiens uz Somu karavīru Brāļu kapiem (pulcēšanās pie Bejas pamatskolas).

Citas ziņas