Bejā zaļumballe

10. jūlijā 22.00 Bejas brīvdabas estrādē „Dainas” - zaļumballe kopā ar grupu „Ceļavējš”.

Citas ziņas