Bejā - zaļumballe

1.jūlijā 22.30 Bejas brīvdabas estrādē “Dainas” - zaļumballe kopā ar vokāli instrumentālo pop grupu “Putukvass” un DJ Salvi.

Citas ziņas