Dievkalpojums ar J.Vanagu

3.septembrī 11.00 Alūksnes evaņģēliski luteriskajā baznīcā – dievkalpojums. Kalpos arhibīskaps Jānis Vanags.

Citas ziņas