Dziesmu un deju svētku karoga pacelšana Apes novadā

30.jūnijā 13.10 Apē, Trapenē, Gaujienā, Virešos - XXV Vispārējo Latviešu Dziesmu un XV Deju svētku karoga svinīga pacelšana.

Citas ziņas