Gaujienā - balle

1.decembrī 22.00 Gaujienas tautas namā - balle kopā ar grupu "Galaktika".

Citas ziņas