Gaujienā - balle

4.februārī 19.00 Gaujienas tautas namā - balle kopā ar Gunāru un Zani.

Citas ziņas