Gaujienā - balle

1.oktobrī 22.00 Gaujienas tautas namā - balle kopā ar Ingu un Normundu.

Citas ziņas