Gaujienā - Bērnu un jauniešu amatierteātru dienas

7. - 9.jūlijā Gaujienā - Bērnu un jauniešu amatierteātru dienas „Kur ved slepenā eja?". 8.jūlijā 21.00 Senajās Pilsdrupās Gaujienā - Bērnu un jauniešu amatierteātru izrādes.

Citas ziņas