Gaujienā - gadatirgus

6.oktobrī 8.00 Gaujienas centrā - Lielā rudens andele.

Citas ziņas